Adhezivi

Adhezivi su epoksidni materijali namenjeni za sanaciju pukotina u betonu, kamenu i drugim građevinskim materijalima, lepljenje i fugovanje keramičkih pločica, za učvršćivanje ankera i tipli, podlivanje postolja za mašine, itd.