EPOLIT je transparentni dvokomponentni epoksidni sistem.

Tehnički list (Epolit)

Tehnički list sadrži detaljan opis proizvoda, tehničke i fizičke podatke kao i uputstvo za primenu.

Dodatna dokumentacija

Bezbednosni list spada u dodatnu dokumentaciju koja se dostavlja klijentima.

Napomena Dokument se dostavlja samo na direktan upit zainteresovanog lica sa dostavljenim kontakt podacima. Molimo navedite podatke o proizvodu koji vas interesuje kao i željeni format u kome želite da vam dostavimo dokumenta.

Pošalji upit
epoxy resin keychain
Svojstva Epolit 
Mehanička postojanost Visoka
Prionjivost na podlogu Visoka
Boja Transparentna
Dekorativnost Staklast površinski efekat 
Aplikativna svojstva Lako nanošenje i rukovanje