Višenamenski epoksidni lepak

Koristi se za lepljenje konstruktivnih i nekonstruktivnih elemenata od betona, kamena, metala, drveta, keramike, poliestra, epoksida…
Pogodan je za učvršćivanje ankera i tipli, podlivanje postolja za mašine, popravku oštećenja i pukotina u betonu i kamenu i svim mestima gde dolazi do prenosa smicajnih i pritisnih sila među materijalima.

Odlikuje se dobrim mehaničkim karakteristikama i visokom otpornošću prema kratkotrajnim i dugotrajnim hemijskim i mehanićkim opterećenjima i dinamičkim udarima.
Svojstvo visoke adhezije na različite materijale, zanemarljivo skupljanje pri očvršćavanju, visoka mehanička čvrstoća, otpornost prema atmosferskim i hemijskim uticajima. Konzistencija i reaktivnost mase se prilagođavaju potrebama kupca. U zavisnosti od aplikativnih zahteva isporučuje se sa različitim vrstama i količinama punioca tako da  imamo tri vrste proizvoda:

EPOFIKS N 1,5

EPOFIKS N 2,5  

EPOFIKS N 3,5

Tehnički list (Epofiks N)

Tehnički list sadrži detaljan opis proizvoda, tehničke i fizičke podatke kao i uputstvo za primenu.

Katalog

Katalog sadrži osnovne informacije o EPOKSAN proizvodima. Katalog je u .PDF formatu.

Dodatna dokumentacija

Bezbednosni list i izveštaj o ispitivanju (atest) spadaju u dodatnu dokumentaciju koja se dostavlja klijentima .

Napomena Dokument se dostavlja samo na direktan upit zainteresovanog lica sa dostavljenim kontakt podacima. Molimo navedite podatke o proizvodu koji vas interesuje kao i željeni format u kome želite da vam dostavimo dokumenta.

Pošalji upit
Svojstva Epofiks N 
Mehanička postojanost Visoka
Hemijska postojanost Vrlo dobra
Prionjivost za razne vrste materijala Visoka