Epoksidni injekcioni sistemi

Namenjen je za sanaciju pukotina u betonu, kamenu i drugim građevinskim materijalima.

Isporučuje se u tri, po reaktivnosti različite varijante:

  • EPOKSIN R visokoreaktivna brzovezujuća varijanta, pogodna za rad na temperaturama 5-15 ˚c, u uslovima kada se ne može obezbediti pouzdana suvoća podloge ili zbog kratkog vremena očvršćavanja;
  • EPOKSIN N srednje reaktivna varijanta, pogodna za rad na temperaturama 15-25 ˚c;
  • EPOKSIN S nisko reaktivna varijanta pogodna za rad na temperaturama 25-35 ˚c.

Izuzetno nizak viskozitet sistema (laka penetracija u pukotine), odlična adhezija (nizak unutrašnji napon skupljanja), mogućnost prilagođavanja reaktivnosti u skladu sa potrebama kupca tj. radnim uslovima.

Tehnički list (Epoksin)

Tehnički list sadrži detaljan opis proizvoda, tehničke i fizičke podatke kao i uputstvo za primenu.

Katalog

Katalog sadrži osnovne informacije o EPOKSAN proizvodima. Katalog je u .PDF formatu.

Dodatna dokumentacija

Bezbednosni list i Izveštaj o ispitivanju (atest) spadaju u dodatnu dokumentaciju koja se dostavlja klijentima.

Napomena Dokument se dostavlja samo na direktan upit zainteresovanog lica sa dostavljenim kontakt podacima. Molimo navedite podatke o proizvodu koji vas interesuje kao i željeni format u kome želite da vam dostavimo dokumenta.

Pošalji upit
Svojstva Epoksin
Mehanička postojanost  Visoka
Hemijska postojanost  Vrlo dobra
Prionjivost za beton i kamen  Visoka